PERSONÁLNE OBSADENIE


Andrej Motýľ
(predseda PRST, o. z.)
Dnešná doba je naozaj veľmi zložitá na to, aby si ľudia mohli dovoliť strácať čas tým, že budú sedieť hodiny za internetom a hľadať zariadenie, ktoré im pomôže ich zdravie zlepšiť a nevytiahne z nich len peniaze. Fabriky na peniaze, ktoré si zo svojich pacientov urobili biznis tu podľa môjho názoru nemajú čo robiť. Práve pre túto skutočnosť som sa rozhodol založiť občianske združenie, ktoré bude zastrešovať rehabilitačná pomoc pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Vo svojom živote sám potrebujem invalidný vozík preto sa viem vžiť do role človeka ktorý potrebuje nájsť naozaj dobre zariadenie, ktoré naozaj dokáže pozdvihnúť a zlepšiť jeho zdravie. Prežil som len 21 rokov no absolvoval som mnoho rôznych liečebných terapií a podobne. Najlepšie z týchto terapií som sa rozhodol implementovať aj do svojho rehabilitačného strediska. Budem sa prostredníctvom svojej pozície v občianskom združení PRST, o. z. snažiť o to, aby naše zariadenie poskytovalo čo najväčší komfort pre pacientov.  Tento komfort budú zabezpečovať skutoční odborníci vo svojej oblasti, ktorí chcú naozaj ľuďom pomôcť a naštartovať životy pacientov novým smerom – smerom dopredu
Peter Kuchár
(podpredseda PRST, o. z.)
Volám sa Peter Kuchár. Žijem a pracujem v Prešove. Mám 56 rokov. Pracoval som ako konštruktér a na pozícii stredného manažmentu, či ako majster, zásobovač, diagnostik strojov a v rôznych iných oblastiach . Po roku 2001 som začal podnikať v oblasti voľnej živnosti. Po vstupe Slovenska do EU som vyštudoval históriu Európskej únie a jej politiky. Štúdium som ukončil medzinárodným certifikátom pre tvorbu projektov a legálneho loobingu. Ako spoluautor som s kolektívom urbanistov sme vypracovali územnú prognózu „ Disponibilnosť Prešovského kraja pre vstup investorov“. V roku 2011 ma museli operovať pre nádor na mozgu na neurochirurgickej klinike v Banskej Bystrici. Po prekonaní onkologickej liečby a návrate do civilného života som sa viac začal zaujímať o choroby chrbtice a mozgu. Svoje životné skúsenosti som sa rozhodol využiť na pomoc zdravotne znevýhodneným občanom prostredníctvom činnosti a aktivít PRST, o. z.