NAŠA PONUKA

TheraSuit®

Vďaka svojej konštrukcii a vylepšeniu vytvára priedušnú mäkkú dynamiku. Jej hlavným cieľom je zlepšiť a zmeniť vlastnícepciu (tlak z kĺbov, väzy, svalov), zmierniť patologické reflexie pacienta, obnoviť fyziologické svalové synergie (správne pohyby) a zaťažiť celé telo s hmotnosťou (proces podobný reakcii nášho svaly na gravitačné sily pôsobiace 24 hodín). Všetko z vyššie uvedeného normalizuje aferentný vestibulo-proprioceptický vstup (informácie prichádzajúce do vestibulárneho systému). Vestibulárny systém je veľmi dôležitým centrom. Spracováva, integruje a posiela späť všetky informácie, ktoré prichádzajú zo svalov, kĺbov, šliach atď. Ovplyvňuje svalový tonus, rovnováhu a polohu tela v priestore. Správnejšou vlastnosťou od kĺbov, väziva, svalov, šliach, kapsulí kĺbov a pod., Je správnejšie zarovnanie. Začiatočný cyklus (obrázok 1) sa môže prerušiť a nesprávne informácie sa nahradia "novými" správnymi informáciami (obrázok 2). Pacient (dieťa) s diagnózou mozgovej obrny a iných neuro-motorických porúch vyžaduje stovky opakovaní každého konkrétneho pohybu. Veríme, že ako jednotlivci máme všetci "čarovné" číslo. Napríklad: dieťa, ktoré sa snaží odstrániť podlahu, bude musieť tento pohyb zopakovať niekoľko stokrát, aby ho zvládlo. Iný môže potrebovať viac alebo menej opakovaní, aby sa naučil rovnakú zručnosť. Pre deti s mentálnym postihnutím však toto pomerne nízke "magické" číslo rastie na tisíc alebo viac opakovaní, aby sa učili a zvládli nové zručnosti. TheraSuit opotrebovaný počas dlhšieho časového obdobia, opraví vlastnosť a urýchli pokrok. Vďaka TheraSuit a program intenzívneho funkčného posilňovania, zručnosti, ktoré sa uplatňujú, budú čoraz plynulšie a vyžadujú čoraz menej úsilia. Preto, TheraSuit   uľahčuje vývoj nových hrubých a jemných motorických zručností ako sedenie, státie, chôdza.

Kraniosakrálna terapia

(kranium = lebka, sakrum = krížová kosť) je jemná, neinvazívna dotyková metóda. Terapeut jemným dotykom nepresahuje tlak 5 gramov na cm2, vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiechovej tekutiny – likvoru, čím ovplyvní pohybové funkcie, myslenie a emócie pacienta. Ide o celostné, jemné, ale veľmi účinné ošetrenie. CST všeobecne prispieva k stimulácii a harmonizácii fyzických a psychických síl jedinca. Možno ju aplikovať ako pri krátkodobých problémoch akútneho rázu, tak i u chronických pacientov. Prirodzené autoregulačné schopnosti, ktoré pomáhajú vylepšiť funkciu mozgu a miechy a ďalšie systémy súvisiace s CNS – imunitný, hormonálny, neuromuskuloskeletálny, vaskulárny a respiračný systém. Terapia prináša hlboké fyzické i emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravovacie procesy organizmu.

Kvantová terapia

Princíp a funkcia prístroja Kvantovej terapie je založený na pôsobení niekoľkých činiteľov súčasne: -impulzného koherentného (nepretržitého) laserového žiarenia, -impulzné nekoherentné infračervené žiarenie, -viditeľné pulzujúce žiarenie červenej farby, stále magnetické pole. Je dokázané, že pôsobenie týchto žiarení spôsobuje zosilnený liečebný efekt. Liečenie magneticko- infračerveno- laserovým prístrojom dopomáha k zníženiu dávky predpísaných liekov alebo ich úplne vynechanie, k skráteniu o 2-3 rehabilitačné periódy, k skráteniu doby liečenia širokého spektra chorôb a má obrovský prevenčný potenciál. Liečenie je bez vedľajších efektov, neinvazívne a ekologicky bezpečné.

Kinesiotaping

Kinesiotape je bavlnená, elastická, nealergénna, vodeodolná páska. Pomáha pacientom zafixovaním postihnutých svalov a kĺbov, ktoré následne uvádzame do správnej polohy pre rehabilitačnú liečbu. Takisto používame kinesiotape na zmiernenie bolesti, zápalov, na zníženie svalovej únavy. Dôležité je však uvedomiť si, že taping sa musí aplikovať správne. V našom centre Renona – Rehabilitation ho aplikujeme pacientom po vzájomnej konzultácii lekára a fyzioterapeuta. Všetko závisí od postihnutia a zdravotného stavu liečeného pacienta. Veľkou výhodou tejto podpornej terapie je, že si ju pacient odnáša na sebe aj po ukončení terapie.

 

Elektroliečba

Laseroterapia je forma svetelnej terapie, používame myorelaxačný program a laseopunktúru - stimulačné body psychomotorického vývoja a reči. Elektroliečba využíva rôzne formy elektrických prúdov a elektromagnetického poľa. Ide o akupresúrne liečenie.

Oxygenoterapia

Oxgenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncetrácie kyslíka. Kyslík okysličuje krv a tá dodáva potrebné živiny do celého organizmu. Priaznivo ovplyvňuje fyzickú a psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém a spomaľuje procesy stárnutia. V kombinácii s muzikoterapiou, ktorá nám pomáha rozvíjať a stimulovať mozgovú činnosť.

Bioptronová terapia

Ide o zdroj polarizovaného svetla s určitou vlnovou dĺžkou, ktoré preniká do tkanív a spúšťa vlastný regeneračný účinok organizmu. Hlavné účinky tohto polarizovaného svetla, ktoré využívame pri liečbe našich pacientov sú myorelaxačné (na odstránenie zvýšeného svalového napätia), analgetické (proti bolesti), protizápalové, biostimulačné (hojivé procesy, posilnenie imunity, prekrvenie, odbúranie únavy, vyčerpania atď.), účinky pri neurologických (napr. po mozgovej mŕtvici, epilepsia), traumatologických ťažkostiach alebo posilnenie a stabilizácia kĺbov, väzov, chrupaviek. Bioptronová lampa zaberá širokú škálu pôsobnosti, a preto sa snažíme využiť maximum individuálne pre každého pacienta.

Celková a lokálna kryoterapia, celková a lokálna termoterapia

Pri tejto liečebnej metóde veľmi záleží od druhu diagnózy. Pri nízkom svalovom tonuse aplikujeme kryoterapiu a pri vysokom svalovom tonuse termoterapiu. Kryoterapia je moderné mraziace zariadenie, v ktorom je absolutne suchom prostredí udržavaná stabilná teplota od -110°C do -130°C a pri krátkodobom pobyte trvajúcom 2 - 4minuty dôjde k ochladeniu povrchu tela. Do polária môžu vstupovať všetci ľudia s priemerným zdravotnom stave.

Masáže

Chceme ponúkať masáž:
  • stimulačnú
  • reflexnú
  • zónovú
  • relaxačnú.

V tomto časovom rozmedzí fyzioterapeut aplikuje všetky štyri masážne techniky

Hipoterapia

Prvé zmienky o využití koňa na liečebné účely pochádzajú od Hypokrata, ktorý bol považovaný za otca medicíny a ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Hipoterapia patrí medzi komplexné rehabilitačné metódy a vychádza z neurofyziologických základov. Využíva koňa na liečebné účely a jej pôsobenie je komplexné. Zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Pohyb koňa je základný liečebný rehabilitačný prostriedok, preto ho musí hippoterapeut vedieť posúdiť. Posudzuje sa pravidelnosť, to znamená pravidelné a rytmické striedanie končatín. Ak je arytmické, kôň kríva. Ak je čistota chodu správna, kôň nezametá a nerozhadzuje končatinami. Pri posúdení chodu koňa sa pozerá aj na priestorovosť - dĺžku kroku, akciu - výšku a spôsob dvíhania končatín, kadenciu - počet krokov za časovú jednotku, kmih - energia pohybu závislá na odraze končatín a temperament koňa, ruch - rýchlosť, tempo chodu a mäkkosť kroku.

Hipoterapiu budeme ponúkať iba ako doplnkovú terapiu s našim partnerom.

Vzhľadom na skutočnosť že sme mladé občianske združenie vymenované terapie budeme pomaly dávať do činnosti po stavebných úpravách nášho centra.

(použité ilustračné obrázky)