KONTAKTY

Názov:
Adresa:
IČO:
PRST, o. z.
Hospodárska 73, 917 01 Trnava
51143313
Bankové spojenie
IBAN:
SWIFT:

SK9783300000002701325157
FIOZSKBAXXX
Predseda
☎ Telefón:
🖂 E-mail:
Andrej Motýľ
0914 161 497
andrej.motyl@ozprst.sk
Podpredseda
☎ Telefón:
🖂 E-mail:
Peter Kuchár
0915 206 703
peter.kuchar@ozprst.sk
PRST, o. z.
Hospodárska 73, 917 01 Trnava
IČO: 51143313
Bankové spojenie
IBAN: SK9783300000002701325157
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Predseda
Andrej Motýľ
☎ 0914 161 497
🖂 andrej.motyl@ozprst.sk
Podpredseda
Peter Kuchár
☎ 0915 206 70
🖂 peter.kuchar@ozprst.sk