PRST, O.Z.

Vážení klienti a návštevníci !

Dovoľte mi privítať Vás v internetovom sídle občianskeho združenia PRST. Dôvodom nášho vzniku je skutočnosť, že sa už nemôžeme pozerať na to, ako sa zdravotne znevýhodnený občania SR nemôžu domôcť adekvátnej zdravotnej starostlivosti, akú si ich zdravotný stav vyžaduje, Našim ťažiskovým cieľom je vybudovať zariadenie, ktoré bude poskytovať zdravotne hendikepovaným občanom útočisko, kde by okrem pocitu bezpečia, istoty a solidarity našli aj zdravotnú starostlivosť , ktorú potrebujú a vďaka ktorým sa stane ich život lepším. Radi Vás medzi nami privítame !

S pozdravom

Kolektív PRST, o. z.